korporativna-odgovornost

Корпоративна одговорност

Корпоративната одговорност е составен дел од нашата бизнис стратегија и е една од нашите бизнис активности на која одделуваме особена важност. Ние сметаме дека со оваа наша определба е основа за одржување, раст и развој на нашата Платформа.

Поради тоа, organsko.co ќе настојува 2% од остварените приходи да ги одвојува за поддршка на проекти за заштита на животната средина.

За повеќе информации во врска за оваа програма, пишете ни на info@organsko.co.